ฉันเป็นนักศึกษาปีของมหาวิทยาลัย เป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยพู […]